03 / 464 06 00
Bezoek ons tentoonstellingspark

Maak een afspraak

Ringlaan 62

2240 Zandhoven

Je houten huis laten bouwen!

Alles wat u moet weten wanneer u gaat bouwen in hout!
IBC Massieve houtbouw te Zandhoven > Je houten huis laten bouwen!

Als u binnenkort gaat bouwen en momenteel volop de mogelijkheden bekijkt, bent u ongetwijfeld al de houtbouwmethode tegenkomen.

Naast de grond, uw budget en het bestemmingsplan, is het materiaal waarmee u bouwt natuurlijk ook van doorslaggevende aard voor het eindresultaat.

Wij doen in dit dossier alvast volgende zaken uit de doeken:

 1. Houtbouw vs. steenbouw
 2. De verschillende houtbouwmethodes;
 3. Solidwood;
 4. Bijna-energieneutraal bouwen of BEN;
 5. De voordelen van houtbouw;
 6. Uw woning in hout uitbreiden;
 7. Andere mogelijkheden met houtbouw.

Houtbouw vs. steenbouw

Wanneer u gaat bouwen, zijn de mogelijkheden eindeloos. Kiest u voor een houten huis of toch een stenen huis?

Houten woning
Houten woning
Stenen woning
Stenen woning

Waarom (niet) kiezen voor een houten huis?

Aan het bouwen van een houten huis zijn heel wat voordelen verbonden.

De prachtige, karakteristieke uitstraling van hout is een emotioneel argument, de korte bouwtijd en de lagere verwarmingskosten zijn op hun beurt rationele motieven.

Vooral de hoge isolatiewaarde is vaak doorslaggevend in het voordeel van een houten huis tegenover stenen huis. Deze is namelijk rechtstreeks van invloed op uw energiefactuur. Ook de minimale milieubelasting geeft bij veel twijfelaars de doorslag.

De levensduur? Die bedraagt, zoals voorbeelden uit het verleden ons geleerd hebben (houten huizen in steden, chalets in bergdorpen), tot vele honderden jaren!

Als grootste tegenargumenten die vaak aangehaald worden zijn:

 • Houtkrimp – het natuurlijk krimpen en uitzetten van hout
 • Vochtgevoeligheid

Maar hiervoor zijn de nodige behandelmethoden ruimschoots voorhanden. Daarnaast weet men tegenwoordig perfect op welk vochtigheidspercentage het hout verzaagd moet worden om dit grotendeels te voorkomen.

Waarom (niet) kiezen voor een stenen huis?

Huizen in steen zijn sinds jaar en dag de standaard. Ze passen gemakkelijk in het straatbeeld en je vindt meer dan genoeg aanbieders die stenen huizen kunnen bouwen. Toch vertaalt dat zich niet meteen in de prijs: een stenen huis bouwen is relatief duur, grotendeels vanwege de dure materialen en lange bouwtijd.

De gebruikte materialen zorgen dan weer voor een leefklimaat dat gevoelig ongezonder is dan in een houten huis.

Houten huis of stenen huis: het verdict

Veel hangt natuurlijk af van uw persoonlijke voorkeuren, maar het moet gezegd dat houten huizen meer voordelen kunnen voorleggen dan klassieke stenen huizen.

Wat betreft de funderingen en de kelder zijn er trouwens geen verschillen tegenover de klassieke woningbouwmethode.

Wat betreft de afwerking, zijn er heel wat mogelijkheden in houten huizen: het daktimmerwerk en de draagvloeren kunnen uit hout worden gemaakt, maar ook beton is mogelijk.

Solidwood
Solidwood
Massieve houtbouw
Massieve houtbouw
Houtskeletbouw
Opbouw in houtskeletbouw

De verschillende houtbouwmethodes

Een houtskeletwoning of een woning met draagmuren in hout zijn voor velen synoniem geworden voor lage-energiewoningen of zelfs passiefhuizen. Bovendien zijn ze relatief eenvoudig te bouwen – niet in het minst om de prefabmogelijkheden – en weet de duurzame aard van hout veel kandidaat-bouwers te overtuigen.

Verder laten de dunne bouwelementen en de holle structuur extra dikke isolatielagen toe. Mooi meegenomen natuurlijk. Maar thermische isolatie bestaat uit verschillende parameters, bijvoorbeeld:

 • De opname van vocht uit de omgevingslucht vertragen of te voorkomen.
 • De realisatie van een luchtdichte constructie.

Het eerste wordt gevrijwaard door de plaatsing van een damprem of dampscherm, het tweede door de plaatsing van een luchtdicht membraan of paneel, óf door stucwerk of gipsplaten aan de binnenkant van de muur. Bepleistering maakt echter de hierboven beschreven functies een stuk complexer.

Er zijn vier courante manieren om te bouwen met hout, elk met eigen manieren om thermische isolatie en luchtdichtheid te vrijwaren:

 1. Verlijmde panelen en met uitbreiding het IBC+Solidwood systeem
 2. Verspijkerde panelen
 3. Gestapelde profielbalken
 4. Houtskeletbouw

Verlijmde panelen

Bij de verlijmde panelenmethode bestaan de panelen uit minimaal drie kruislings geplaatste en onder druk verlijmde dunne planken (minimum dikte van 9,5cm). Deze zijn gladgeschuurd en sluiten perfect op elkaar aan. Er zijn voor de afdichting van de panelen dus geen bijkomende interventies nodig. Ook verdere binnenafwerking is niet nodig, al kan dat natuurlijk altijd.

De grote voordelen van verlijmde panelen?

 • Dit systeem heeft de dunste volle draagmuren op de markt en garandeert de hoogste isolatiedikte.
 • De luchtdichtheid van de panelen beperkt het aantal gebruikte materialen aanzienlijk.
 • De eigen thermische resistentie van de panelen kan worden opgeteld bij die van de isolatie.
 • De massa van de panelen dempt luchtgeluiden.
 • Snelle assemblage (amper enkele dagen voor de ruwbouw).
 • Bestand tegen alle vormen van belastingen – Bouwconstructies tot wel 6 bouwlagen zijn geen enkel probleem.

Solidwood

De gepatenteerde IBC+Solidwood-methode is een variant op het verlijmde panelensysteem. IBC+Solidwood gebruikt vier, vijf en in sommige gevallen zelfs zes formaldehydevrije OSB4-platen om een luchtdicht, (geluids)isolerend en waterafstotend massief geheel te realiseren.

Op amper drie dagen tijd staat uw woning er al en op een week tijd is deze winddicht. Er wordt bovendien geen druppel water gebruikt tijdens het bouwproces, waardoor uw woning woonklaar is op amper vier maanden tijd! Voor enkele van onze IBC+Solidwood werven volgen we alles op de voet via onze website.

Bovendien haalt u met IBC+Solidwood zonder problemen de BEN-normen en strengere bouwvoorwaarden die vanaf 2020 zullen gelden.

De afwerking? Die kiest u volledig zelf. Afwerken met metselwerk is perfect mogelijk, maar u kunt het hout ook ongemoeid laten en als buitenzijde gebruiken. Om de vijf à zes jaar de buitenzijde behandelen met een natuurlijke beits, volstaat om deze in topconditie te houden!

Er zijn ook erg veel onderhoudsvrije houtsoorten die als buitenbeplanking aangebracht kunnen worden, waardoor er absoluut geen schilderwerk meer nodig is.

Solidwood
Solidwood

Verspijkerde panelen

De verspijkerde panelenmethode bestaat uit minimaal vijf lagen kruislings geplaatste (en mechanisch verspijkerde) dunne planken. Deze worden vervolgens bedekt met buitenisolatie. Aan de binnenkant gebeurt de afwerking met gipsplaten. Als er geen gipsplaten worden gebruikt, dan moet aan de buitenkant van de panelen een dampscherm worden voorzien om de constructie af te dichten en de isolatie te beschermen tegen vocht.

De grote voordelen van verspijkerde panelen?

 • De panelen zijn aan de buitenkant perfect glad – er kan zonder problemen een ononderbroken isolatielaag worden aangebracht.
 • De thermische resistentie van de panelen verhoogt die van de isolatie.
 • De massa van de panelen dempt luchtgeluiden.
 • Een nadeel is dat, in tegenstelling tot andere methodes, bij deze methode de minimum muurdikte niet vermindert (gemiddeld 14cm – equivalent van een stenen muur bij een traditionele bouwmethode).

Gestapelde profielbalken

Profielbalken zijn van een inkeping voorzien en worden vervolgens op elkaar gestapeld. In de hoeken worden ze kruislings geplaatst en in sommige gevallen verstevigd met tussenliggende verticale balken.

De isolatie? Die wordt aangebracht langs de buitenkant van de wand. Deze buitenkant wordt tevens voorzien van een water- en luchtdicht membraan om de migratie van waterdamp af te remmen en de muur af te dichten. Het membraan wordt vóór de isolatie aangebracht.

De grote voordelen van gestapelde massieve profielbalken?

 • De ononderbroken geplaatste isolatie is gemakkelijk te controleren.
 • De beperkte dikte van de profielbalken laat toe om de isolatie op te drijven en de totale dikte van de muur te beïnvloeden.
 • In de profielbalken worden gaten gemaakt voor de technische leidingen – dit heeft geen invloed op de luchtdichtheid.

Enkele nadelen:

 • De constructie kan soms gaan bewegen wanneer:
  • De gestapelde profielbalken niet volledig droog zijn, waardoor muren kunnen verzakken.
  • U werkt met massieve materialen waardoor de houten elementen kunnen kromtrekken. Dit kan leiden tot een slechtere isolatie en luchtdichtheid.

Houtskeletbouw

Een houten skelet bestaat uit een verticale dragende structuur. De breedte van de elementen wordt enerzijds bepaald door de stabiliteit van de muur, en anderzijds door de dikte van de isolatielaag.

Horizontale dwarsbalken verstevigen de verticale elementen onderaan, in het midden en bovenaan. De vrije ruimte tussen de elementen? Die wordt opgevuld met soepele of zelfs losse isolatie.

Aan de buitenkant van het geraamte gebeurt de afwerking met (OSB-)platen, aan de binnenkant meestal met gipsplaten of houten panelen.

De grote voordelen van houtskeletbouw?

 • De volledige dikte van de muur kan worden benut om isolatie aan te brengen.
 • Elektrische leidingen en buizen voor sanitair kunnen makkelijk in de structuur van de muur worden ingewerkt.

Enkele nadelen:

 • Omdat de isolatie door structurele elementen wordt onderbroken, ligt de reële isolatiewaarde lager dan de berekende.
 • De luchtdichtheid wordt ondermijnd door onderbrekingen in de bepleistering voor leidingen, lichtschakelaars en stopcontacten.
Solidwood woning volgens de BEN-normen
Solidwood woning volgens de BEN-normen

Bijna-energieneutraal bouwen (BEN)

U heeft ongetwijfeld al gehoord van de BEN-normen die binnenkort van kracht gaan. BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en houdt bepaalde principes in die vanaf 2021 de standaard norm zullen zijn bij het bouwen van een nieuwbouwwoning. Maar wat houden deze normen nu juist in?

Een BEN woning staat synoniem aan een lage energiewoning. Dit vertaalt zich in een laag energieverbruik inzake verwarming, warm water voorziening, koeling of ventilatie.

Belangrijk is bijvoorbeeld dat het E-peil (Energieprestatie) van de woning kleiner of gelijk is aan 30. Overige BEN normen hebben betrekking op de thermische isolatie van de woning, de netto-energiebehoefte voor verwarming, het risico op oververhitting, de eisen rond ventilatie en het minimumaandeel van hernieuwbare energie aanwezig in de woning.

Waarom zijn deze normen zo belangrijk?

Enerzijds zijn de maatregelen voordelig voor de natuur en bijgevolg verlicht het de druk op onze planeet. Met een lage energiewoning zorgt u ervoor dat de uitstoot van CO² verkleint, wat goed is voor het milieu.

Anderzijds verbruikt een lage energiewoning minder energie dan een klassieke woning, wat uw energie- en verwarmingskosten stevig doet dalen. Zo zal u op termijn uw initiële investering ruimschoots terugverdienen door vandaag de nieuwe BEN normen te hanteren bij de bouw van uw nieuwbouwwoning.

Een houten BEN woning?

U kan zowel een houten, als een stenen nieuwbouwwoning volledig volgens de BEN-normen (laten) bouwen.

Het grote voordeel van houtbouw is dat, wanneer u kiest voor IBC+Solidwood, u de garantie hebt dat uw huis 100% voldoet aan de BEN-normen doordat de wanden luchtdicht, geluidsisolerend, aardbevingsbestendig en waterafstotend zijn. U dient dus zelf geen werkzaamheden meer uit te voeren.

Bij de traditionele bouwmethoude (stenen woning) daarentegen, dient u zelf voor de nodige isolatie te zorgen opdat u geen koudebruggen hebt. Om te voldoen aan de BEN-normen moet de muurisolatie perfect aansluiten op de vloerisolatie, de dakisolatie en het buitenschrijnwerk.

Houten woning
solidwood houtbouw 12
houten-woning-1

De voordelen van houtbouw

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, heeft houtbouw verschillende voordelen.

Hieronder vindt u enkele van de vele voordelen terug die we voor u verder toelichten:

 • Karakteristieke uitstraling;
 • Zeer stevig materiaal;
 • Duurzame en ecologische oplossing;
 • Korte bouwtijd;
 • Gezond binnenhuisklimaat;
 • Besparing op uw energiefactuur dankzij lage verwarmingskosten;
 • Lage energiescore;

Karakteristieke uitstraling

De karakteristieke uitstraling van hout is niet te versmaden. Doordat hout een natuurproduct is, staat een houten huis garant voor warmte, een unieke uitstraling en een rustgevend gevoel. Om die redenen worden vaak ook vakantiewoningen en chalets opgetrokken uit hout.

Zeer stevig materiaal

Hout mag dan misschien een natuurlijk en licht materiaal zijn, toch is het oersterk. Het hoeft met andere woorden zeker niet onder te doen voor steen en beton als het aankomt op veiligheid en stabiliteit.

De levensduur van hout kan bovendien aanzienlijk verlengd worden door het correct te behandelen: zo is het perfect mogelijk om de natuurlijke weerstand, tegen onder meer schimmels en zwammen, verder op te schroeven.

Indien u verkiest de buitenkant ook in hout af te werken, kan u dat doen met thermisch behandeld hout. U kan ook het hout kleuren met een beits. Met de huidige natuurlijke producten is om de 5 jaar behandelen voldoende.

Uiterst duurzaam en ecologisch

Een houten huis ziet er niet alleen mooi uit, het is ook veilig, duurzaam en erg stevig. Houten huizen gaan levenslang mee, en dat zonder er vervuilende productiemethodes aan te pas komen.

Ook wat betreft verwerking en transport is kiezen voor een houten huis de meest duurzame piste. Hout vergt weinig energie tijdens beide processen.

Het laat daarnaast toe om te bouwen met maximale energie-efficiëntie, zeker aangezien de restmaterialen eenvoudig gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden voor andere bouwprojecten. Er wordt dus geen schade berokkend aan het milieu.

Bovendien wordt er voor houten huizen gebruikt gemaakt van hout dat is gekapt in duurzame bossen. Voor elke gebruikte boom, wordt er een nieuwe geplant. Met andere woorden: bouwen met hout is kiezen voor een ecologisch verantwoorde bouwmethode die de natuur minimaal belast. Dankzij herbebossing gaan er geen natuurlijke rijkdommen verloren.

Ook de isolerende waarde en het lage energieverbruik van hout, zijn mooi meegenomen. Hout isoleert veel beter dan pakweg beton of steen en absorbeert daarnaast ook veel geluid. Afhankelijk van de gebruikte houtdikte, kunnen EPC-waardes van minder dan 0,4 worden gehaald. Een houten huis hoeft doorgaans trouwens minder verwarmd te worden, wat het energieverbruik ten goede komt.

Korte bouwtijd

In tegenstelling tot bouwen met baksteen, gaat bouwen met hout veel vlotter. Doorgaans mag u rekenen op een bouwtijd van drie à vier maanden. Dat komt vooral omdat er in een houten huis geen droogtijd nodig is: het hout wordt op voorhand lucht- en ovengedroogd en er moet – naast beton voor de fundering en eventuele chape – ook geen water worden verwerkt.

Volgens de planning van de architecten kunnen alle elementen trouwens geprefabriceerd en voorbereid worden in de fabriek, waardoor de ruwbouw amper een paar dagen in beslag neemt.

Gezond binnenhuisklimaat

Houten huizen staan garant voor een gezond woonklimaat. Verschillende studies hebben namelijk aangetoond dat omgevingen met veel hout synoniem staan voor een stabiele luchtvochtigheid, wat het leefcomfort aanzienlijk beïnvloedt. Hout zorgt voor een goede balans tussen luchtvochtigheid en frisse lucht, waardoor droge hoest, kriebels in de keel, spierpijn en reuma veel minder kans krijgen.

Minder verwarmingskosten

Hout is poreus en heeft een lage thermische geleidbaarheid, waardoor er nagenoeg geen verschil is in temperatuur tussen het houtoppervlak en de omgeving. Dankzij het gebruik van hout creëert u dus een binnenklimaat dat zowel ‘s winters als ‘s zomers aangenaam is, en dat zonder traditionele verwarming of koeling.

Met andere woorden, u bespaart dus enorm veel op uw energiefactuur.

Een lage energiescore

Niet onbelangrijk in een bouwproject is de energiescore of het E-peil. Deze score geeft aan hoe energiezuinig een woning is.

Nieuwbouwwoningen moeten verplicht een bepaalde energiescore halen, die trouwens elk jaar strenger wordt. Bouwvergunningen die tussen vandaag en eind 2017 worden aangevraagd, moeten een huis opleveren van E50 of minder.

In 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen een energiescore van E30 of minder halen.

Massieve houtbouw isoleert beter dan steen of beton én levert een woning op die volledig lucht- en winddicht is.

Enkele tips om energiezuinig te bouwen:

 • Compact bouwen;
 • Luchtdichte woning;
 • Juiste verwarmings- en ventilatiesysteem.

Uw woning in hout uitbreiden

Denkt u eerder aan een aanbouw tegen uw woning of een opbouw op uw woning?

Dan is houtbouw een ideale oplossing. Met houtbouw kan u namelijk relatief snel aanpassingswerken doen aan uw bestaande woning. Hiervoor hoeven zelfs geen grote wijzigingen te gebeuren aan de constructie. De lichte aard van houtconstructies maakt zelfs een nieuwe verdieping bovenop de huidige woonst mogelijk!

Aanbouw in hout
Aanbouw in hout
Opbouw in hout
Opbouw in hout

Opbouw in hout

Het geringe gewicht van houtskeletbouw maakt dat u deze in de meeste gevallen kunt uitbreiden met een opbouw op het dak. De fundering of draagconstructie hoeft daarvoor niet te worden aangepast. Dat komt omdat het eigen gewicht van hout slechts een kwart bedraagt van zijn stenen tegenhanger.

Mooi meegenomen: doordat hout maximaal isoleert – door isolatie in de elementen zelf – wordt u ook nog een keertje beloond met ruimtewinst.

Aanbouw in hout

Een bestaande woning horizontaal uitbreiden voor meer ruimte? Almaar meer mensen gaan tegenwoordig voor deze ingreep. Sommige verkiezen een aanbouw die qua stijl nauw aansluit bij de bestaande woning, anderen houden dan weer van een sterk contrast tussen beiden.

De houtconstructie kan worden afgewerkt met een materiaal naar keuze en is zowel duurzaam als ecologisch.

Afwerkingsmogelijkheden

De uitstraling van het nieuwe aanbouw- of opbouwgedeelte laat bijzonder veel vrijheid toe. Constructies in houtbouw kunnen worden bekleed met een brede waaier aan materialen, zodat deze mooi aansluit op de stijl van uw woning en uw persoonlijke voorkeur.

Andere mogelijkheden met houtbouw

Zoals u reeds kon lezen, is houtbouw niet alleen geschikt voor het bouwen van woningen, maar ook voor het bouwen van bijgebouwen zoals:

 • Chalets;
 • Poolhouses;
 • Tuinhuizen;
 • Garages;
 • ….

Hieronder ontdekt u enkele van de eindeloze mogelijkheden die houtbouw te bieden heeft.

Houten paardenstal
Houten paardenstal
Houten carport
Houten carport
Houten clublokaal
Houten clublokaal

Houten atelier of bijgebouw in uw tuin

Droomt u van een eigen plek om ongehinderd uw hobby uit te oefenen, maar heeft u in uw woning geen plaats meer? Dan is een atelier bouwen in uw tuin een slimme zet.

Maar waarom zou u kiezen voor een houten atelier? We geven u alvast enkele redenen mee:

 • Hout biedt de nodige vrijheid qua ontwerp zodat uw atelier naadloos aansluit bij uw noden en wensen;
 • Een houten atelier kan snel en zonder architectenkosten geplaatst worden;
 • De isolerende eigenschappen van hout zorgen voor een aangenaam klimaat.

Houten paardenstal met de nodige luxe

Houten paardenstallen ogen niet alleen mooi, ze zijn bovendien ook zeer stevig en zorgen voor een aangenaam klimaat voor uw paarden.

Wanneer u opteert voor een houten paardenstal, heeft u verschillende mogelijkheden, gaande van zelfbouwpakketten tot volledig op maat gemaakte luxestallen met complete inrichting.

Houten carport op maat

Houten carports zijn een waardig alternatief voor gewone garages. Bovendien kunt u ze makkelijk integreren in de tuin of naast de woning. U kiest zelf de breedte, lengte en hoogte, en ook wat betreft het type dak en het hout dat wordt gebruikt, zijn er heel wat mogelijkheden.

Het resultaat? Een houten carport op maat die 100 procent voldoet aan uw wensen.

Daarnaast kan u uw carport perfect modulair uitbreiden waardoor deze gemakkelijk kan ‘meegroeien’. Een deel aanbouw aan de voorzijde, achterzijde of zijkant is helemaal geen probleem.

Verduurzaamd hout blijft trouwens in de meest extreme weersomstandigheden rot- en schimmelvrij. Als het aankomt op duurzaamheid, moet hout dus zeker niet onderdoen voor gemetselde carports of constructies uit andere materialen.

Houten clublokaal

Als u actief bent in een jeugdvereniging of elk weekend voetbal speelt met uw vriendenclub, zult u het waarschijnlijk beamen: het clubhuis is het kloppende hart van de organisatie.

Veel clubhuizen worden opgetrokken uit beton. Echter voelt beton niet zo gezellig en sfeervol als hout aan. Hout lééft en straalt warmte uit, waardoor het meteen de toon zet voor gezellige namiddagen en avonden, of het nu is voor een jeugdvereniging, voetbalploeg of tennisclub.

Maar dat is natuurlijk niet de enige reden om een houten clubhuis te bouwen. Hout is namelijk ook energiezuinig, erg duurzaam en een stuk budgetvriendelijker dan beton.

Een houten clubhuis bouwen, is trouwens niet alleen kiezen voor sfeer en gezelligheid. Ook de vele afwerkingsmogelijkheden zijn een aanzienlijke troef. Het is perfect mogelijk om met hout een lokaal op te trekken dat volledig voldoet aan al uw wensen en helemaal past bij de aard van uw vereniging.

Houten poolhouse

Een poolhouse in hout staat perfect in elke tuin. Poolhouses zijn te verkrijgen in standaardmodellen, maar uiteraard ook volledig afgewerkt op maat.

Waar poolhouses vroeger eerder als berging dienden voor onder meer de technische installatie en de zwembadpompen, worden ze almaar vaker aanzien als volwaardige leefruimte. De vormgeving en indeling kiest u helemaal zelf, zodat uw houten poolhouse al de nodige functionaliteiten biedt.

Optioneel kunnen ook een sauna en zelfs een buitenkeuken en sanitair worden voorzien.

Houten poolhouse
Houten poolhouse
Houten tuinhuis
Houten tuinhuis

Houten tuinhuis met overkapping

Een tuinhuis met overkapping komt altijd van pas. Zeker als uw tuin naar het zuiden is gericht, biedt een overdekt terras de nodige koelte.

Een overdekt terras kan optioneel ook voorzien worden van schuivende glaspanelen zodat u geen last heeft van een regenbui of wind. Ook in de tussenseizoenen kan u zo van de ruimte gebruik maken, eventueel met een klein verwarmingselement.

U kan de ruimte onder de terrasoverkapping ook inrichten als een hippe loungehoek, zodat u en uw gasten helemaal tot rust kunnen komen tijdens het volgende tuinfeest. Ook een jacuzzi of een buitenkeuken behoren tot de mogelijkheden.